WGA schadelast totale organisatie

Bereken de schadelast van uw organisatie. Het 'gedifferentieerd premiepercentage Whk' vindt u op de beschikking van de Belastingdienst.

Let op! Het betreft een indicatie van de schade als gevolg van instroom WIA. In werkelijkheid kan de schade enigszins afwijken.

Loonsom
Gedifferentieerd premiepercentage Whk

Kunnen wij u helpen?

Lukt het invullen van de tool niet, maar wilt u wel graag uw totale schadelast weten? Upload hieronder de beschikking van de belastingdienst en vul uw contactgegevens in. Wij zullen de berekening maken en aan u terug koppelen! (Het gaat om een indicatie en hier zijn geen kosten aan verbonden!)

Ik wil graag mijn beschikking uploaden.