Succesverhalen

Besparing € 53.000,-

Een werknemer van Zorg Groep Oude en Nieuweland, met geboortejaar 1960, is vanaf 25-11-2010 arbeidsongeschikt verklaard. De WGA indeling is 80-100% en de duur van de uitkering 10 jaar. Na interventie van Concreet pd bleek de werknemer recht te hebben op een IVA uitkering, in plaats van een WGA uitkering. De IVA uitkering is vanaf 28-07-2014 in gegaan. Dit levert Zorg Groep Oude en Nieuweland een besparing op van € 53.000,- over de resterende periode. Voor de werknemer betekent dit rust (zij weet waar ze aan toe is) een inkomensbehoud van 75%. 

€ 51.500,- terug ontvangen

Een van de werknemers van ZGONL kreeg een WGA uitkering toegekend. Aan de hand van de WGA Scan die werd uitgevoerd door Concreet pd, is het dossier met de beslissing van het UWV opgevraagd. Het bleek een onterechte toerekening, omdat het om een WAO kwestie ging en een WAO uitkering kan niet op de werkgever worden verhaald (wat bij een WGA uitkering wel het geval is). Het UWV heeft daarom € 51,500,- terug betaald aan de werkgever.

Besparing € 211.000,-

Een 33 jarige werknemer, werkzaam in het onderwijs (VGPONN) kreeg 20-09-2012 de WGA uitkering toegekend. De duur van de uitkering is 10 jaar. Door interventie van Concreet pd (het uitvoeren van de WGA Scan) werd de toerekening per 20-09-2014 beëindigd. Waarom? De werknemer bleek voor minder dan 35% arbeidsongeschikt te zijn. Dit levert de werkgever een besparing van maar liefst € 211.000,- op. En de werknemer? Die heeft meer kans op werk dan gedacht, dankzij het kijken naar de mogelijkheden in plaats van wat niet meer kan. 

Schadelastbeheersing betreft vaak win-win situaties. Zowel de werkgever als werknemer worden er financieel beter van!

Jan Held, arbeidsdeskundige

Wij berekenen de schadelast en kijken naar de mogelijkheden. Wat blijkt? Er zijn regelmatig grote besparingen mogelijk!

Anja van Eersel, arbeidsdeskundige