Informatie over Concreet pd

Concreet pd wil uw partner zijn als het gaat om het beheersen van schade. Met een scan van uw bedrijfssituatie brengen wij de totale schade voor u in beeld. Tevens adviseren wij u met welke acties u de schadelast omlaag kunt brengen of zelfs kunt opheffen. Dit levert vaak vele duizenden euro’s per dossier op. Maak vandaag nog een afspraak en stop de verspilling! Meer informatie over onze aanpak vindt u op www.concreetpd.nl

Aansprakelijkheid rekenmodel

Concreet pd heeft dit rekenmodel opgesteld in samenspraak met een berekeningsspecialist en RCCM-er en staat in voor de juistheid van deze berekening. Concreet pd is echter nimmer aansprakelijk voor de uitkomst van de berekening.

Powered by

Concreet pd is onderdeel van Perspectief Groep bv (www.perspectief.eu)